Έλεγχος εκτύπωσης σε ψωμιά του τοστ; Ναι, το καταφέραμε!

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία καθορίζει ότι οι εκτυπώσεις στις συσκευασίες τροφίμων πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο μέγεθος, να είναι σωστές και ευανάγνωστες. Ακόμα όμως και μικρές ατέλειες, όπως η εκτύπωση της ημερομηνίας λήξης υπό κλίση, μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση, αφού καταστρέφουν την εικόνα της εταιρείας και υπονοούν προϊόν χαμηλότερης ποιότητας.

Αν και η παρούσα νομοθεσία δεν υποχρεώνει τη χρήση αυτόματων οπτικών συστημάτων για ανάγνωση των εκτυπώσεων, οι υψηλές ταχύτητες παραγωγής και η ανάγκη για έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των παραγόμενων προϊόντων απαγορεύει ουσιαστικά την υλοποίηση των οπτικών ελέγχων από το ανθρώπινο μάτι.

Σε αυτά τα πλαίσια, μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στην αγορά εμπιστεύτηκε στην QUBBER ένα ακόμη ιδιαιτέρως δύσκολο project, την ανάγνωση και έλεγχο των εκτυπώσεων (DATE/LOT Nr) σε  όλες τις συσκευασίες ψωμιών του τοστ που παράγει.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Η ημερομηνία και ο αριθμός παρτίδας  εκτυπώνονται πάνω στο εξωτερικό πλαστικό φιλμ, που είναι διαφανές και με ποικιλία χρωμάτων και γραφικών.
  • Το φιλμ είναι εύκαμπτο και οι εκτυπώσεις ακολουθούν τις πτυχές του.
  • Το φιλμ έχει υψηλή ανακλαστικότητα στο φως, δημιουργώντας έντονες γυαλάδες.
  • Ο διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση του οπτικού συστήματος είναι πολύ περιορισμένος.

Όλες αυτές οι προκλήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν οποιοδήποτε άλλο οπτικό σύστημα σε αποτυχία, αφού αυξάνουν απαγορευτικά τα  False rejections.

          
          

QUBBER Q-FLEX ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ FALSE REJECTIONS, ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

 Η QUBBER πρωτοπόρησε και πάλι, διαφοροποιώντας τη λύση της σε σχέση με οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Συνδύασε τη Μηχανική Όραση με έναν αλγόριθμο προσομοίωσης της ανθρώπινης ευφυίας, που ανέπτυξε ειδικά για εφαρμογές OCR. Απογείωσε έτσι, την απόδοση του χαρισματικού της συστήματος Q-FLEX επιτυγχάνοντας:

  • Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση των οπτικών εργαλείων.
  • Ιδιίατερα χαμηλά και άρα, αποδεκτά ποσοστά False rejections.
  • Διασφάλιση της ποιότητας των εκτυπώσεων σε δύο γραμμές παραγωγής.
  • Επιπλέον, έλεγχο της πληρότητας της κούτας και της ύπαρξης του εξωτερικού φιλμ, όλα από την ίδια κεντρική μονάδα.
  • Απόρριψη μόνο όσων προϊόντων παρουσιάζουν όντως πρόβλημα με τις εκτυπώσεις.

 

    

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Q-FLEX ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΑΣ 

Το οπτικό σύστημα Q-FLEX διαθέτει αρθρωτή τεχνολογία (modular) και εντυπωσιακή ευελιξία, που επιτρέπουν τη σύνθεση ολοκληρωμένων λύσεων ποιοτικού ελέγχου για όλες σχεδόν τις γραμμές παραγωγής. Συνοδεύεται μάλιστα, με πολύ υψηλή σχέση απόδοσης-κόστους.Μπορεί για παράδειγμα να εγκατασταθεί σε γραμμές παραγωγής:

  • Γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοσκευασμάτων, μπισκότων, σοκολατών, λοιπών συσκευασμένων τροφίμων, χυμών, νερών, αναψυκτικών, αλλά και καλλυντικών και φαρμάκων.