Ανάπτυξη οπτικού συστήματος σε χρόνο ρεκόρ!

Νέο σύστημα ανίχνευσης κόλλας σε πολυσυσκευασίες TopClip

Η QUBBER , ανταποκρινόμενη στο ρόλο της ως αξιόπιστος συνεργάτης της βιομηχανίας σε θέματα οπτικών ελέγχων της παραγωγής, συνεισφέρει κι αυτή στη δράση μείωσης της πλαστικής ρύπανσης διασφαλίζοντας την ποιότητα των νέων χάρτινων πολυσυσκευασιών TopClip.

Το σύστημα i-Glue που ανέπτυξε και εγκατέστησε σε μεγάλη βιομηχανία αναψυκτικών, εξασφαλίζει την άψογη κόλληση των αναψυκτικών στη χάρτινη συσκευασία. Μάλιστα, χάρη στην ιδιαιτέρως ευέλικτη τεχνολογία QUBBER EYE-Q, η ανάπτυξη του συστήματος έγινε σε χρόνο ρεκόρ, ικανοποιώντας απολύτως τον πελάτη.

ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  QUBBER i-GLUE
Έλεγχος Ύπαρξης, Ποσότητας και Σχήματος κόλλας στις νέες οικολογικές πολυσυσκευασίες TopClip

                                                

 Είμαστε στη διάθεσή σας, για να συνθέσουμε με τη βοήθεια της πανίσχυρης τεχνολογίας QUBBER EYE-Q το οπτικό σύστημα που αναζητάτε.