Διπλό σύστημα ελέγχου των PET preform και της γεμάτης φιάλης

Oι μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης γραμμής παραγωγής ήταν η αφορμή για την δημιουργία της νέας γενιάς διπλών οπτικών συστημάτων από την QUBBER. Ενοποιώντας διαφορετικά οπτικά συστήματα σε μια κεντρική μονάδα αυξάνουμε την αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής ενώ το κόστος αγοράς γίνεται σαφώς χαμηλότερο.

Παράδειγμα εφαρμογής σε εμφιαλωτήρια

Q-CONFORM: Σύστημα ελέγχου των PET preform + ATRAX 360: Σύστημα ελέγχου της γεμάτης φιάλης

Τα επιπλέον οφέλη που προέκυψαν από την εγκατάσταση του διπλού συστήματος είναι:

  • Ευκολία χειρισμών λόγω μιας κεντρικής μονάδας
  • Γρήγορη εκμάθηση του συστήματος
  • Ενοποίηση των στατιστικών της παραγωγής
  • Εξοικονόμηση χώρου
  • Χαμηλότερα κόστη λειτουργίας- συντήρησης

Το διπλό σύστημα ATRAX 360 + Q-CONFORM αποτελεί μια αξιόπιστη επένδυση και είναι η αρχή μιας νέας σειράς διπλών συστημάτων, για απαιτήσεις με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, εκεί όπου ο κλασικός τρόπος αντιμετώπισης είναι οικονομικά ασύμφορος.