Η ομάδα μας μεγαλώνει, νέα θέση μηχανικού

Η QUBBER αναζητεί Διπλ/χο Μηχανικό Η/Υ για κάλυψη αντίστοιχης θέσης στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας. Απαραίτητα προσόντα είναι η γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων, η άριστη γνώση αγγλικών και η καλή γνώση γερμανικών. Η διάθεση εξερεύνησης νέων αντικειμένων, η δίψα για μάθηση και η δυνατότητα λειτουργίας εντός ομάδας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Η εταιρεία προσφέρει μεταξύ άλλων, άψογο περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης.

Μπες στη σελίδα Ευκαιρίες Καριέρας ή στείλε το βιογραφικό σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]