Η πρώτη εκπαίδευση στις νέες εγκαταστάσεις μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία!

Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο νέο χώρο της Εταιρείας μας προσωπικό μεγάλης βιομηχανίας αναψυκτικών της Β. Ελλάδος, το οποίο εκπαιδεύτηκε στο σύστημα ATRAX και στις remote μονάδες που το συνοδεύουν.

Σε κάθε εκπαίδευση οι συνεργάτες ωφελούνται από:

  • Την εξοικείωση στη χρήση του συστήματος πριν την εγκατάσταση
  • Την δυνατότητα επίλυσης οποιασδήποτε απορίας σχετικά με το σύστημα
  • Την προσομοίωση της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα κατάλληλα ελεγχόμενο περιβάλλον με την επίβλεψη του εκπαιδευτή

Η λειτουργία του EYE-Q καθώς και τα στατιστικά του Q-REPORT αποτέλεσαν το θεωρητικό κομμάτι της εκπαίδευσης, με τους τεχνικούς να κατανοούν τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας μας.

Στη συνέχεια, στο χώρο παραγωγής πραγματοποιήθηκε  το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, όπου οι τεχνικοί εκπαιδεύτηκαν στον χειρισμό του συστήματος ATRAX.