Συνεργασία QUBBER με μεγάλο κατασκευαστή

Η επιχείρηση ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ όλα αυτά τα χρόνια παραμένει πρώτη στην Ελλάδα, στο χώρο κατασκευής μηχανημάτων επεξεργασίας ελιάς, κάστανων, σύκων και λοιπών τροφίμων, έχοντας ως βασικό στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη και την άριστη ποιότητα των προϊόντων της.

Τα μηχανήματά της διακρίνονται για την ποιότητα κατασκευής και καλύπτουν επαρκώς όλη τη διαδικασία παραγωγής, ανεξαρτήτως της μονάδας που διαθέτετε, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, πάντα με την εγγύηση  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Η συνεργασία με την QUBBER

Από κοινού η επιχείρηση ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ με την QUBBER προχώρησαν στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου χρωματοδιαλογέα ελιών, αρχικής δυναμικότητας 2 τόνων/ ώρα.

Η QUBBER στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής αναλαμβάνει:

  • την προμήθεια της οπτικής μονάδας ελέγχου
  • την προμήθεια των εξειδικευμένων λογισμικών διαλογής βάσει χρώματος και αυτοματισμών
  • τη βαθμονόμηση του συστήματος
  • τη δοκιμή του συστήματος
  • τη συνεχή έρευνα για αναβάθμιση του μηχανήματος

Τι είναι ο χρωματοδιαλογέας ελιάς

Πρόκειται για ένα αυτόματο μηχάνημα που διαχωρίζει τις πράσινες ελιές από τις μαύρες και έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει ακόμη και μικρές διαφορές σε απόχρωση και τόνο ανάμεσα σε ελιές παρόμοιου χρώματος.

Σε ποιον απευθύνεται

  • Εργοστάσια επεξεργασίας ελιάς
  • Βιομηχανίες τροφίμων
  • Μικρές μονάδες επεξεργασίας

Ενσωμάτωση της εξελιγμένης τεχνολογίας QUBBER EYEQ

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την τεχνολογία EYEQ, η οποία προσφέρει σύνθετους οπτικούς ελέγχους, πλήρη γκάμα οπτικών εργαλείων, ακριβείς απορίψεις μη αποδεκτών και μεγάλη συνδεσιμότητα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για την υλοποίηση των εφαρμογών σας!