ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

Βοηθητικά

Εργονομικός χειρισμός του οπτικού συστήματος και από τις δυο πλευρές της γραμμής παραγωγής, για αυξημένη ευκολία χειρισμών. Ανοξείδωτη κατασκευή με προστασία IP 56.

Πληροφορίες